آناهیتا و دین زرتشت

پیوند اردویسور آناهیتا و دین زرتشت برشی از پیوند اسطوره و دین در جهان باستان است که ریشه در پدیده های بنیادین زندگی انسان دارند . اسطوره ها ، راوی واقعیتی ریشه دار در زمان های آغازین است و پیدایش دین مرحله پدید آمدن ارزش های مطلق در روند باورهای اسطوره ای و آغازگر دوره ای نوین در روند دگرگونی باورهای انسان می باشد.

 

پس از دوران زندگی زرتشت بتدریج آیین پرستش آناهیتا همراه با بسیاری از باورهای گذشته وارد دین زرتشت شد. در این روند آناهیتا و مهر به دلیل پیوندهای دیرینه سرنوشتی همانند داشتند. درباره آناهیتا حتی کوششی برای جایگزینی پئوروچیستا دختر زرتشت بر جای او شده بود که توفیق چندانی نیافت زیرا نیاز خواستن از آب جزئی از آیین هایی بود که دین زرتشت توانایی بر اندازی آنرا نداشت و دیرینگی پیوند آناهیتا و آب چنان بود که هیچکس نمی توانست جایگزین آن گردد. به این ترتیب آب دومین آفریده مادی اورمزد و مقدس ترین عنصر پس از آتش شد. آناهیتا از حلقه های پیوند نیکی ها به جهان گشت و یکی از نیروهای زندگی بخشی شد که هنگام تولد زرتشت از او پشتیبانی می کردند.

 

موعودان دین زرتشت (اوشیدر ، اوشیدر ماه و سوشیانت ) را به آناهیتا سپردند و اهمیت این ایزد بانو به جایی رسید که اهورامزدا درباره او به زرتشت گفت : اوست که برازنده ستایش و سزاوار نیایش برای جهان مادی است .

 

خرده اوستایا اوستای متاخراز آناهیتا واعتقادات نسبت به آن سخن می راند در سرود آبزور از این ایزد بانو چنین  یاد می شود :

 

ü      می ستائیم آناهیتا را که به همه سو گسترده  است ... دشمن دیوان ، اهورایی کیش و لایق ستایش در جهان مادی  است ...مقدسی که افزاینده گیتی است  ، مقدسی که افزاینده جان است ... مقدسی که افزاینده گله و رمه است ... که نطفه همه مردان را پاک می کند ... که زهدان همه زنان را برای بارور بودن پاک می کند ...که زایش همه زنان را آسان می کند......

ü    نخست خواهش خود را از آناهیتا بخواه ای زرتشت ...پس از تقدیم هدیه جملات زیر را بخوان ، ای آناهیتا به من عطا کن بزرگترین نعمت ها و تندرستی را... به من ببخش گله و رمه و فرزندان باهمت را همانطور که بکسان دیگر که پیش از من از تو خواسته بودند...

/ 0 نظر / 8 بازدید