مهرپرستی آیینی برگرفته از جان ایرانیان

پیش از آنکه زرتشت آشکار شود (ظهور کند) آریاییان کیش میترا یا مهرپرستی نیز اختیار کردند (واژه  مهر به چم (معنی)دوستی و محبت است) ، در کتیبه های هخامنشی نیز این نام به گونه ی نوشتاری و گویشی اوستایی آن ، میثر آمده است . در سانسکریت میترا و در پهلوی میتر و در پارسی امروزی مهر خوانده میشود.                           
کهن ترین سند نوشته شده ای که نام این خدای کهن آدمی (بشری) در آن ثبت شده و به دست ما رسیده است ، کتیبه های گلینی است که متعلق به 1400 سال پیش از میلاد مسیح است و به سال 1907 میلادی در کاپاتوکا از شهرهای آسیای کوچک (صغیر) ، در مکانی بنام بغازکوی پیدا شد. در یکی از کتیبه ها که ، پیمانی است میان هیتی ها و میتانی ها از میترا و وارونا ، دو خدای بزرگ ایرانی و هندی کمک خواسته شده است . در کنار نام این دو خدا ، نام دو خدای کهن ایرانی و هندی ایندرا و نساتی نیز آمده است . میترا در هنگامه ی پیش از زرتشت در ایران بزرگترین خدا شناخته میشد .

/ 0 نظر / 8 بازدید